Habilitacja dr inż. Urszuli Marmol

Drukuj
25 stycznia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria i teledetekcja, Pani Dr inż. Urszuli Marmol.

Podstawą nadania stopnia była monografia pt. „Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów".

Gratulujemy!