WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Przyjęcie postępowania habilitacyjnego - dr inż. Katarzyna Grzesik

W dniu 14.12.2017 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Katarzyny Grzesik oraz na wyznaczenie recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat dotyczący dorobku, osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic