WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Habilitacja - dr inż. Karol Firek, dr inż. Monika Mika

14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła dwie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr inż. Karol Firek otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Wpływ oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń budynków”.

Dr inż. Monika Mika z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność kataster nieruchomości. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie zakresu informacji dla potrzeb katastru wielozadaniowego”.

Gratulujemy.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic