WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

GPS ponownie połączyły społeczność akademicką ze światem przedsiębiorców

GPS, czyli w tym wypadku Geodezja, Przedsiębiorcy i Studenci już trzeci rok z rzędu są głównymi filarami szczególnego wydarzenia, które organizowane jest na krakowskiej AGH.

W piątkowy poranek ta szczególna, zwłaszcza dla społeczności akademickiej, konferencja zgromadziła na Sali Balowej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska przedstawicieli zaproszonych firm, pracowników naukowych, oraz reprezentantów geodezyjnych kół naukowych z całego kraju.


Część referatowa (fot. M. Bernaś, KSAF)


W Krakowie gościli pani Agnieszka Figiel i pan Piotr Figiel reprezentujący firmę Rzeczoznawca 24, pan Michał Garstecki – wiceprezes firmy Amigeo Migut Garstecki, pan Adam Siejkowski – Kierownik Działu Skanowania 3D firmy KADEX, pan Tomasz Howiacki będący przedstawicielem firmy SHM System, oraz pan Paweł Wiącek reprezentujący firmę FlyTech.

Ponadto na konferencji obecni byli studenci z Warszawy, Wrocławia, Lublina i Krakowa.


Katarzyna Aleksandrowicz i Magdalena Pielas z Koła Naukowo Badawczego GIS politechniki Wrocławskiej podczas prezentacji na temat "Wyznaczenie długoci biegu jako zagadnienie geodezyjne" (fot. M. Bernaś KSAF)III Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału  prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, zaznaczając wagę tego typu spotkań.

Następnie prelegenci z kół naukowych mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań przed profesjonalnym Jury złożonym tradycyjnie z przedstawicieli firm, którym przewodniczył dr inż. Tadeusz Szczutko. Tematyka prezentacji była bardzo urozmaicona, od katastru 3D, poprzez inwentaryzację zabytków, teledetekcję lasów tropikalnych, fotogrametryczną analizę zmian drzewostanu na warszawskim Wilanowie, detekcję obiektów znajdujących się na niskiej orbicie okołoziemskiej systemem radarowym własnego autorstwa, po wyznaczanie długości trasy biegu metodami niekoniecznie geodezyjnymi, a nawet za pomocą aplikacji.


Dr inż. Kazimierz Bujakowski oraz dr inż. Tadeusz Szczutko (fot. M. Bernaś, KSAF)


Drugim etapem Forum była prezentacja działalności firm, oraz na co szczególnie położono nacisk w tym roku, oczekiwań wobec przyszłych pracowników, a także rad i sugestii dotyczących procesu rekrutacji. Przedstawiciele firm w bardzo ciekawy sposób nakreślili, czym obecnie się zajmują, a szeroki zakres działalności zaproszonych osób, miał sprawić, aby każdy z obecnych na Forum, mógł znaleźć interesujący go aspekt geodezji.

Ostatnią, a zarazem ideowo fundamentalną częścią konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele firm musieli zmierzyć się z pytaniami zadawanymi przez studentów i pracowników naukowych. Oprócz pytań skierowanych do konkretnych firm, pytano min. o to, czy warto w oczach pracodawców kończyć II stopień studiów, jak wygląda dla rekrutującego CV z informacją o przerwie w edukacji, czy  jakich stawek można spodziewać się na początku kariery i jak wyglądają perspektywy rozwoju zawodowego w każdej z firm. Odpowiedzi były bardzo merytoryczne i niejednokrotnie przeradzały się w dłuższą dyskusję, co stanowi o wartości panelu dyskusyjnego  jako składowej konferencji.


Panel dyskusyjny (fot. D. Majewski, KSAF)


Uroczyste zakończenie Forum odbyło się z jednoczesnym wręczeniem nagród zwycięzcom części referatowej. Na podium uplasowali się:
- Adam Wala i Joachim Pawliński z Koła Naukowego Geodetów Dahlta działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy zaprezentowali "Integrację współczesnych metod wyznaczania przemieszczeń konstrukcji inżynierskich na przykładzie mostu Brama Przemyska" zdobywając pierwsze miejsce;
- Bartłomiej Majerski reprezentujący Koło Naukowe Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z referatem " Wykorzystanie systemu radarowego GRAVES w detekcji obiektów znajdujących się na niskiej orbicie okołoziemskiej", który zajął drugi wynik.
- Katarzyna Adamek - przedstawicielka KNGK „Geoinformatyka” z Akademii Górniczo-Hutniczej mówiąca o "Wykorzystaniu metod teledetekcyjnych w kompleksowej analizie zmian środowiska powstałych na skutek nielegalnego wydobycia złota w Ameryce Południowej" zdobywając nim trzecią pozycję.

Nagrody główne zostały ufundowane przez firmy  FlyTech UAV, oraz AMIGEO Migut Garstecki.
 
W imieniu organizatorów – Koła Naukowego Geodetów Dahlta serdecznie dziękuję wszystkim Przedstawicielom Firm, oraz reprezentacji Kół Naukowych za przybycie i podniesienie swoją obecnością ragi wydarzenia, a także Pracownikom Naukowym WGGiIŚ, których merytoryczne uwagi były bardzo ważnym elementem Forum.

Wyrazy uznania i szacunku kieruję też w stronę wszystkich organizatorów, którzy poświęcili  dużo czasu i włożyli ogrom pracy, by na koniec padły słowa, że III Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci jest w pełni profesjonalną konferencją.

Jednocześnie bardzo serdecznie chciałbym wszystkich zaprosić już za rok, na kolejną, IV edycję Forum.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic