WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Witkowskiego

29 czerwca 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Witkowskiego: Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Dr hab. inż. Jana Blachowskiego z Politechniki Wrocławskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” można się już zapoznać:

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski.
Promotor pomocniczy - Dr hab. inż. Agnieszka Malinowska.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic