WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Kwiatka

25 maja 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Kwiatka: Dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Marka Przyborskiego, prof. n. PG z Politechniki Gdańskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D” można się już zapoznać:Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic