WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Możliwość wyjazdu dla Studenta WGGiIŚ do Austrii

Wydział GGiIŚ należy do sieci CEEPUS, a dokładnie CEEPUS RAMSIS. W ramach tej sieci istnieje możliwość wyjazdu dla jednego Studenta, na 1 miesiąc w roku akademickim 2017/2018, do Montanuniversität Leoben (Leoben, Austra). Identyfikator programu na rok akademicki 2017/2018: CIII-AT-1102-02-1718 RAMSIS - Raw Materials Smart Innovation Strategies in the ESEE Region.

Student w ramach wyjazdu bierze udział w kursach i przedmiotach związanych z surowcami, górnictwem, gospodarką odpadami oraz recyklingiem (kierunki studiów Montanuniversität Leoben).

Na semestr zimowy aplikacje w systemie składa się do 15 czerwca 2017 roku.

Zainteresowani złożeniem wniosku i wyjazdem proszeni są o kontakt z dr inż. Katarzyną Grzesik.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic