WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminarium - 18 maja 2017

Informujemy, że dnia 18 maja 2017 r. (tj. w czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria doktoranckie.

O godz  8:30 Pan mgr inż. Piotr Benduch wygłosi referat pt. „Ocena przydatności danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości”.

O godz 12:00 Pani mgr inż. Adriana Szulecka wygłosi referat pt. „Emisja lotnych związków organicznych z lasów”.

Referaty stanowi prezentację tematów, tez i planów rozpraw doktorskich mgr inż. Piotra Benducha oraz mgr inż. Adriany Szuleckiej.
Opiekunem naukowym Pana mgr inż. Piotra Benducha jest Dr hab. inż. Paweł Hanus prof. n. AGH, a Pani mgr inż. Adriany Szuleckiej Prof. dr hab. inż. Marian Mazur.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic