Szkoła Letnia Projektu ENVIREE 2017

Drukuj
W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest gospodarzem Szkoły Letniej Projektu ENVIREE.

Celem głównym międzynarodowego projektu ENVIREE jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych.

Tematyka szkoły obejmuje m.in. oddziaływanie na środowisko procesów odzysku metali ziem rzadkich,  w tym analizę cyklu życia (LCA) oraz techniki rekultywacji pozostałości po przetwarzaniu odpadowych źródeł wtórnych metali ziem rzadkich.

Szkoła skierowana jest głównie do studentów studiów magisterskich i doktorantów, ale też do przedstawicieli przemysłu, naukowców, instytucji rządowych i samorządów, organizacji ekologicznych, wszystkich zainteresowanych zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, w szczególności odzyskiem metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych.
 
więcej informacji o szkole
strona internetowa projektu ENVIREE