WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Habilitacja - dr inż. Agnieszka Malinowska, dr inż. Robert Krzyżek, dr inż. Sławomir Mikrut

29 września 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr inż. Agnieszka Malinowska otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność ochrona terenów górniczych. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie zagrożenia na terenach górniczych i zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności przy wykorzystaniu metod eksploracji danych, metod multikryterialnych oraz systemów informacji geograficznej”.

Dr inż. Robert Krzyżek otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezyjne pomiary szczegółowe, technologie satelitarne. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Optymalizacja dokładnościowa pośredniego wyznaczenia położenia narożników budynków na podstawie zmodyfikowanych procedur obliczeniowych wyników pomiarów RTN GNSS”.

Dr inż. Sławomir Mikrut otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria i teledetekcja. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Automatyzacja wykrywania cech w oparciu o metody sztucznej inteligencji dla potrzeb budowy fotogrametrycznych systemów pomiarowych".

Gratulujemy.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic