WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Habilitacja - dr inż. Jarosław Bydłosz, dr inż. Leszek Pająk, dr inż. Bogdan Skorupa

30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr inż. Jarosław Bydłosz otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność Systemy Informacji Przestrzennej i kataster. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie profilu krajowego katastru”.

Dr inż. Leszek Pająk otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność odnawialne źródła energii. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Ocena efektywności wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce".

Dr inż. Bogdan Skorupa otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja satelitarna. Podstawą nadania była monografia pt. „Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji”.

Gratulujemy.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic