WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Habilitacja - dr inż. Agnieszka Włodyka-Bergier

19 maja 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę o nadaniu Pani dr inż. Agnieszce Włodyce-Bergier stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalności technologie oczyszczania wody i ścieków.

Podstawą nadania stopnia była monografia pt. "Wpływ promieniowania UV254 na powstawanie halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej" - seria Rozprawy Monografie nr 309 wyd. AGH Kraków 2016.

Gratulujemy.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic