WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Nguyen Viet Nghia

25 lutego 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Nguyen Viet Nghia: Prof. dr hab. inż. Tran Dinh To z Wietnamskiej Akademii Nauk oraz Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚ z Politechniki Śląskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Geodezyjne badanie naturalnych i technogennych ruchów powierzchni Ziemi dla wybranych rejonów w Wietnamie” można się już zapoznać:Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic