WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Obida Tursunova

16 lutego 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Integrated system of laser biotechnology for production of biomass and application of clean thermal technologies for production of bio-energy", której autorem jest Pan mgr inż. Obid Tursunov.

25 lutego br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność biotechnologia środowiskowa i bioenergetyka.

Promotorami pracy byli Prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski d.h.c oraz Prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki z Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic