WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Lewińskiej

3 grudnia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Lewińskiej: Dr hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Jana Rodzika, prof. n. UMCS z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Integracja Numerycznego Modelu Terenu z powierzchniowym rozkładem temperatury” można się już zapoznać:

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Alina Wróbel, prof. n. AGH.
Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic