WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Obida Tursunova

15 października 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Obida Tursunova: Dr hab. inż. Artura Badyda z Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. Franciszeka Duberta z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Prof. dr hab. inż. Stanisława Kandefera z Politechniki Krakowskiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Integrated system of laser biotechnology for production of biomass and application of clean thermal technologies for production of bio-energy” można się już zapoznać:
opinia Pana Dr hab. inż. Artura Badyda,
opinia Pana Prof. dr hab. Franciszeka Duberta,
- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Stanisława Kandefera.

Promotorami rozprawy są Pan Prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski d.h.c oraz Pan Prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki z Politechniki Wrocławskiej.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic