WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Lupy

15 października 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Lupy:  Dr hab. inż. Halinę Klimczak, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Elżbietę Lewandowicz, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Geowizualizacja z parametrami wpływającymi na percepcję treści mapy cyfrowej” można się już zapoznać:
opinia Pani Dr hab. inż. Haliny Klimczak, prof. n. UP,
opinia Pani Dr hab. inż. Elżbiety Lewandowicz, prof. n. UWM.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.
Promotor pomocniczy - dr hab. inż. Krystian Kozioł


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic