WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Oldze Kuras

17 listopada 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Bezkontaktowe metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji ścian oporowych", której autorem jest Pani mgr inż. Olga Kuras.

3 grudnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

Promotorem pracy był Dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Elżbieta Jasińska

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic