WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwały w sprawie nadania stopnia Doktora Nauk Technicznych - mgr inż. A Gawin oraz mgr inż. M. Słota

22 października 2015 roku odbyły się publiczne obrony dwóch rozpraw doktorskich:
1. Inwentaryzacja wyrobiska górniczego kopalni węgla brunatnego metodą fotogrametrii cyfrowej  - Autor: mgr inż. Anna Gawin, Promotor: dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH
2. Detekcja krawędzi dachów budynków na podstawie lotniczego skaningu laserowego "full-waveform"  - Autor: mgr inż. Małgorzata Słota, Promotor: prof. dr hab. inż. Krystian Pyka


5 listopada br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie nadania Doktorantkom stopni Doktora Nauk Technicznych. Pani mgr inż. Anna Gawin otrzymała stopień w specjalności fotogrametria i teledetekcja natomiast Pani mg inż. Małgorzata Słota w specjalności fotogrametria, teledetekcja i GIS.

Praca Pani mgr inż. Małgorzaty Słota została wyróżniona. 

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic