WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Kuras

25 czerwca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Olgi Kuras: Prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Dr hab. inż. Andrzeja Kwintę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Bezkontaktowe metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji ścian oporowych" można się już zapoznać:
opinia Pana Prof. dr hab. inż. Bogdana Wolskiego,
opinia Pana Dr hab. inż Andrzeja Kwinty.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH. 
Promotor pomocniczy - Dr inż. Elżbieta Jasińska.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic