WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Borowskiego

21 maja 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr inż. Łukasza Borowskiego: Dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Jacka Kudrysa.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy"  można się już zapoznać:
opinia Pana Dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW,
opinia Pana Dr hab. inż Jacka Kudrysa.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. n. AGH.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic