WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. St. Lachowi

5 maja 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Zmodyfikowana metoda iloczynu skalarnego służąca do badania kierunku filtracji w zaporach ziemnych", której autorem jest Pan mgr inż. Stanisław Lach.

21 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria wodna. 

Promotorem pracy był Dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH.

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic