WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzenci i streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Banasia

12 marca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marka Banasia: Dr hab. inż. Waldemara Krupińskiego, prof. n. WSI-E z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie oraz Prof. dr hab. inż. Ryszarda Grabowskiego z Politechniki Białostockiej.

Rozprawa doktorska Pana Mgr inż. Marka Banasia nosi tytuł "Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci geodezyjne".

streszczenie rozprawy

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Józef Czaja.
Promotorem pomocniczym rozprawy jest Pan Dr inż. Tomasz Adamczyk.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic