WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

3 nowe uchwały w sprawie nadania stopnia doktora

27 listopada 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:
1. "Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych"  - Autor: mgr inż. Edyta Puniach, Promotor: dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. n. AGH.
2. "Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości"  - Autor: mgr inż. Ewa Głowienka-Mikrut, Promotor: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH.
3. "Ocena oddziaływania wpływów termicznych na wyniki geodezyjnych przemieszczeń budowli żelbetowych" - Autor: mgr inż. Rafał Kocierz, Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał.

11 grudnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia wszystkich ww. obron oraz w sprawie nadania Doktorantom stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. 

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic