WGGiIS



Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

4 nowe uchwały w sprawie nadania stopnia doktora

16 października 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:
1. Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych  - Autor: mgr inż. Kamil Maciuk, Promotor: dr hab. inż. Jacek Kudrys
2. Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej  - Autor: mgr inż. Stanisław Szombara, Promotor: dr hab. inż Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH

23 października 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:
1. „Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi i określenie sposobów likwidacji negatywnych jej skutków” - Autor: mgr inż. Monika Balawejder, Promotor: prof. dr hab. inż. Karol Noga
2. „Dynamiczne generowanie wieloskalowych map górniczych w środowisku AutoCAD”  - Autor: mgr inż. Dariusz Biegun, Promotor: dr hab. inż Zygmunt Niedojadło, prof. n. AGH

30 października br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia wszystkich ww. obron oraz w sprawie nadania Doktorantom stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. 

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic