WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Szombary

3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Stanisława Szombary: Dr hab inż. Elżbietę Bielecką, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Halinę Klimczak. prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej"  można się już zapoznać:
- opinia Pani Dr hab. inż. Haliny Klimczak, prof. n. UP,
- opinia Pani Dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej, prof. n. WAT.

Promotorem doktoratu jest Pani Dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH.

 
Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic