WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Kocierza

3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Rafała Kocierza: Prof dr hab. inż. Henryka Brysia z Politechniki Krakowskiej oraz Prof. dr hab. inż. Aleksandra Wodyńskiego.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Ocena oddziaływania wpływów termicznych na wyniki geodezyjnych pomiarów przemieszczeń budowli żelbetowych"  można się już zapoznać:
- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Henryka Brysia,
- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Aleksandra Wodyńskiego.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. Dr hab. inż. Jan Gocał.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic