WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej - mgr inż. Dariusz Biegun

10 kwietnia 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Bieguna: Dr hab. inż. Jadwigę Maciaszek, prof. n. AGH oraz Prof. dr hab. inż. Tadeusza Chrobaka  z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Dynamiczne generowanie wielkoskalowych map górniczych w środowisku AutoCad"  można się już zapoznać:

- opinia Pani Dr hab. inż. Jadwigi Maciaszek, prof. n. AGH,
- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. n. AGH


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic