WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

4 nowe uchwały RW w sprawie nadania stopnia doktora

24 kwietnia 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

1. Zastosowanie GIS w planowaniu prac urządzeniowo-rolnych na obszarze województwa małopolskiego - Autor: mgr inż. Beata Szafrańska, Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
1. Kataster 3D w warunkach polskich - Autor: mgr inż. Łukasz Śliwiński, Promotor: Dr hab. inż Piotr Parzych, prof. n. AGH
3. Integracja danych z naziemnego, lotniczego i mobilnego skaningu laserowego do budowy Numerycznego Modelu Terenu dla potrzeb tworzenia map zagrożenia powodziowego- Autor: mgr inż. Artur Warchoł, Promotor: Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH

8 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia wszystkich ww. obron oraz w sprawie nadania Doktorantom stopnia Doktora Nauk Technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.


Również 8 maja 2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Porównanie metod estymacji przestrzennego rozkładu błędu Numerycznych Modeli Terenu”, której Autorem jest mgr inż. Łukasz Kulesza.

Promotorem pracy była Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH

Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz w sprawie nadania Panu Magistrowi stopnia Doktora Nauk Technicznych.


Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic