WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej - mgr inż. Łukasz Śliwiński

12 grudnia 2013 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Śliwińskiego: Prof. hab. inż. Karola Nogę z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Dr hab. inż. Piotra Cichocińskiego z AGH.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Kataster 3D w warunkach polskich"  można się już zapoznać:

- opinia Pana Prof dr hab. inż. Karola Nogi,
- opinia Pana Dra hab. inż. Piotra Cichocińskiego.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic