WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Obrona doktoratu - mgr inż. Tomasz Świętoń

20 marca 2014 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000”, której Autorem jest Pan mgr inż. Tomasz Świętoń.

Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Panu Magistrowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geomatyka.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Roman Kadaj z Politechniki Rzeszowskiej.

Gratulujemy!Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic