WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwały w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Michał Preisner oraz mgr inż. Paweł Tysiąc

28 marca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. 

Pan mgr inż. Michał Preisner otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych" odbyła się 7 marca 2019 roku.

Promotorem pracy była Pani prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Zbigniew Kowalewski.

Pan mgr inż. Paweł Tysiąc otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifówodbyła się 21 marca 2019 roku.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. n. PGd z Politechniki Gdańskiej, natomiast promotorem pomocniczym był dr inż. Rafał Ossowski z tej samej Uczelni. 

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic