WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej - mgr inż. Paweł Tysiąc

15 listopada 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Tysiąc: Panią Prof. dr hab. inż. Urszulę Litwin z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK z Politechniki Koszalińskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifów” można się już zapoznać:

opinia dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Marek Przyborski, prof. n. PGd., promotorem pomocniczym jest Pan Dr inż. Rafał Ossowski.

streszczenie rozprawy doktorskiej


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic