WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Preisnera

20 grudnia 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Preisnera: Pana Prof. dr hab. inż. Daniela Słysia z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pana Prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych” można się już zapoznać:

Promotorem rozprawy jest Pani Prof. dr hab inż. Elena Neverova-Dziopak, promotorem pomocniczym jest Pan Dr inż. Zbigniew Kowalewski.
 


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic