WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Uchwały w sprawie nadania stopnia doktora

31 stycznia 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

Pan mgr inż. Radosław Zaborek otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność ochrona terenów górniczych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Określanie położenia w przestrzeni elementów konstrukcyjnych w procesie rektyfikacji obiektów budowlanychodbyła się 17 stycznia 2019 roku.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Tomasz Niemiec.

Pan mgr inż. Michał Witkowski otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM" odbyła się również 17 stycznia 2019 roku.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Janusz Rusek. 

Gratulujemy!


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic