WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Zaborka

28 czerwca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Radosława Zaborka: Pana Dr hab. inż. Krzysztofa Gromysza, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskiej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Określanie położenia w przestrzeni elementów konstrukcyjnych w procesie rektyfikacji obiektów budowlanych”  można się już zapoznać:
Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Tomasz Niemiec.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic